Нашето обичайно право и неговото отбелязване

Автор: проф. Венелин Ганев

Статията на проф. Венелин Ганев „Нашето обичайно право и неговото отбелязване“ e писана през 1921 г. и дава оценка на повече от 40-годишния опит на българската държава за европеизация и модернизация чрез рецепция на чуждестранно законодателство и административен опит. Оценката на автора е красноречива: „Нашето законодателство, взето в своята цялост, е чуждо на българския народ, на неговите правни схващания, правни чувства и правни разбирания. Даже ония наши закони, които, като гражданският или наказателният, засягат по-отблизо семейните, битови, стопански и етически отношения на народа ни, го оставят апатичен. Той търпи и понася тяхното приложение, защото държавата и властта му ги налагат. Но рядко, може би, даже никога той не прибягва до тях като към нещо свое, изникнало от недрата на неговия материален и духовен живот, свързано с националния и културен негов напредък.“

Проф. Ганев настоява, че трябва да се възстановят жизнените връзки между законодателството и народа, като най-добрият начин за сближаването между нашето законодателство и българския народ е обичайното ни право. Обичайното право на всяка страна според автора е богата съкровищница на идеи, в които законодателят би могъл да облече в по-разбрана форма своите мисли. Съществената част на статията представлява обобщение на теренно проучване за обичайното дружествено право, направено от проф. Ганев и негови студенти в с. Драгалевци през 1917 г.

Статията е публикувана в „Юбилеен сборник“, издаден по инициативата на Юридическия факултет при СУ в чест на С. С. Бобчев по случай петдесетгодишната му научна, публицистична и обществена дейност. С., 1921, 96-108. Статията се публикува с любезното разрешение на внуците на проф. Ганев – д-р Венелин Ганев и д-р Георги Ганев, за което сайтът „Съдебно право“ благодари.

Ключови думи: Венелин Ганев, Освобождение, законодателство, модернизация, обичайно право, теренно проучване, студенти, дружествено право.