европейска заповед за арест

Дейностите по тази тема целят изработване на правила за взаимодействие с холандските съдии в областта на Европейската заповед за арест (ЕЗА). Получената към момента от холандските колеги информация може да откриете в Доклада от работното посещение в гр. Хага, Нидерландия.

работен план

Работен план за ЕЗА