Реч на проф. Малгожата Герсдорф, председателка на Върховния съд на Полската република

Реч на проф. Малгожата Герсдорф, председателка на Върховния съд на Полската република, по повод Конференция, организирана от Федералния върховен съд на Германия (Bundesgerichtshof), на тема „Върховенството на правото в Полша: пропуснати възможности?“

Карлсруе, 19-20 юли 2018 г.*

Може да прочетете  т у к

* Превод Васил Петров, съдия в Софийския районен съд