Човешки права, политика и любов[1]

Марти Коскениеми[2]

Човешки права, политика и любов (PDF)

Анотация: Сравняват работата на Марти Коскениеми с чувството, което Грегор Замза е изпитал, когато се е събудил и е осъзнал, че вече не е човек, а буболечка. Отвъд читателското удоволствие от свободния му, но силно полемичен стил, позициите на Коскениеми разобличават заблудите за мястото и възможностите на международното право днес, както и предупреждават за опасността от неговата „кичификация“. Инструментите за този подход – цинизъм и апатия, накрая се снемат в изстрадан, но заслужен оптимизъм. Идеята, на която настоява и този текст, е, че правата, и особено човешките права, имат подчертано политическа природа, като единствено отварянето към тази тяхна характеристика може да ни направи свободни чрез проекта на радикалната демокрация. Авторът разкрива присъщите противоречия, недостатъци и непълноти на правата, като в привидно хаотичен вид прибягва както до исторически (и дори биографични) бележки, така и до теоретични и практически наблюдения на дейността на ООН, ЕСПЧ, СЕС и други институции, заети с тълкуването на човешките права. 

[1]Преводот английски: Анастас Пунев, докторант по граждански процес в СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат от Софийската адвокатска колегия.

[2]Марти Коскениеми е финландски професор по международно правои директор на Института за международно право и човешки права „Ерик Кастрен“ към Университета в Хелзинки. Преподава и в университетите в Мелбърн, Кембридж, London School of Economicsи New York University. Освен академична кариера има и опит в дипломацията между 1978 и 1994 г. като правен съветник в мисията на Финландия в ООН и от 2002 до 2006 г. като член на Комисията по международно право към ООН – бел. прев.