Прехвърлянето на собственост чрез облигационно действие в гражданския кодекс*

Jean-Pascal Chazal, професор в Университета „Жан Моне“ (Сен Етиен)

Serge Vicente, доцент в Университета „П. Мендес Франс“ (Гренобъл II)

 Прехвърлянето на собственост чрез облигационно действие в гражданския кодекс (pdf)

Правилото за прехвърляне на собствеността от момента на постигане па съгласие разкрива неоспорими практически неудобства. От теоретична гледна точка е съмнително, че съставителите на кодекса са искали да го въведат. Текстовете в тази област, запазени в редакцията си от 1804 г., представляват синкретизъм на римското право, на старото френско право и на естественоправни идеи. Продукт на дългото и хаотично развитие на доктрината, на която не са чужди и определени философски идеи, понятието за собственост е натоварено с многозначност, постепенно забравена през XIX и XX век. Впрочем, схващанията за собствеността въздействат неизбежно върху способите за прехвърляне на вещи. Поради това предмет на това изследване ще бъде извличането на историческите корени на прехвърлянето на собствеността чрез облигационно действие, за да може да се определи неговата природа и правни особености. „В нашето модерно време твърде много харесвахме промените и реформите; ако в областта на институциите и законите вековете на невежество са театър на заблуди, философското време често не е нещо повече от театър на крайности“(Portalis, Discours preliminaire).

  • Всички бележки, отбелязане с *, са на преводача доц. Станислав Костов. Статията е публикувана в Revuetrimestriellededroitcivil, кн. 3, юли-септември 2000 и е съобразена със законодателството на Франция към този момент. Преводът е публикуван в сп. “Юридически свят”, 2014, No. 2. Публикува се отново с любезното разрешение на авторите и преводача. Читателят трябва да има предвид, че френското облигационно право претърпя ревизия и с промените от 10 февруари 2016г. някои текстове, коментирани в статията, имат различна редакция. Превод на изменената редакция на френсйия Граждански кодекс: Тенев Д., Зл. Ангелов. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част III), достъпна на сайта “Предизвикай правото!” от 25 март 2018г. https://www.challengingthelaw.com/obligacionno-pravo/prevod-fgk-chast-3/