Резюме нa делото "Митриновски срещу Бивша югославска република Македония"

Публикуваме резюме на решението по делото "Митриновски срещу Бивша югославска република Македония", постановено от ЕСПЧ на 30.04.2015 г. Решението на ЕСПЧ е по жалба на г-н Митриновски, който е бил съдия в Апелативния съд в Скопие преди да бъде дисциплинарно освободен от длъжност от Държавния съдебен съвет в през 2011 г.

"Митриновски срещу Бивша югославска република Македония" (Word)
"Митриновски срещу Бивша югославска република Македония" (PDF)

След като разгледа делото "Митриновски срещу Бивша югославска република Македония"  (жалба № 6899/12) Европейският съд по правата на човека реши единодушно, че е било извършено:

Нарушение на чл. 6 § 1 (право на справедлив съдебен процес) от Европейската конвенция за правата на човека.

Предмет на делото е  освобождаване от длъжност на съдия от Апелативния съд – гр. Скопие.

Според ЕСПЧ има основание за съмнения в безпристрастността на председателя на Върховния съд, тъй като, от една страна, производството, което води до уволнението на г-н Митриновски, е образувано по сигнал на председателя на Върховния съд до Държавния съдебен съвет (ДСС), а от друга – същият този председател участва и при вземане на решението относно дисциплинарната отговорност и следователно освобождаването от длъжност на г-н Митровски.

Фактите:

Жалбоподателят Йордан Митриновски е македонски гражданин, роден през 1950 г., и към настоящия момент живее в гр. Скопие. Той е бил съдия в Апелативния съд – гр. Скопие.

Като член на тричленен съдебен състав на 6.12.2010 г. г-н Митриновски, при разглеждане на дело за изменение на мярка за неотклонение, е участвал във вземането на решението мярката на задържаното лице задържане под стража да бъде изменена в по-лека, а именно – в домашен арест. На 10.12.2010 г. Върховният съд установява, че Апелативният съд – гр. Скопие не е бил компетентен да се произнесе по същество по молбата на задържаното лице. В същия ден съдии от наказателната колегия на Върховния съд, чийто член е бил и председателят на съда, установили, че двама от съдиите от Апелативния съд, изменили мярката за неотклонение, са допуснали дисциплинарно нарушение. Председателят на Върховния съд, който по силата на закона е и член на ДСС, сезирал  ДСС да извърши проверка и да установи дали г-н. Митриновски и другият съдия от състава са допуснали дисциплинарно нарушение.

През месец май 2011 г. пленарният състав на ДСС, в който участвал и председателят на Върховния съд, взел решение за  дисциплинарното освобождаване от длъжност на г-н Митриновски за това, че на 6.12.2010 г. проявил непрофесионално поведение. Жалбата на г-н Митриновски пред Върховния съд била оставена без уважение.

Жалба, процедура и състав на Съда

Позовавайки се на чл. 6 § 1 (право на справедлив процес), г-н Митриновски е подал жалба, излагайки доводи за това, че Държавният съдебен съвет не е бил независим и безпристрастен, тъй като в състава на ДСС, който го е освободил от длъжносте участвало лице, по чиято инициатива е образувано дисциплинарното производство като същото лице е участвало и във вземането на решението за освобождаване от длъжност.

Жалбата е подадена до Европейския съд по правата на човека на 27.01.2012 г.

Делото е разгледано от състав от седем съдии:

Isabelle Berro (Монако), председател,

Elisabeth Steiner (Австрия),

Khanlar Hajiyev (Азербайджан),

Linos-Alexandre Sicilianos (Гърция),

Erik Møse (Норвегия),

Ksenija Turković (Хърватска),

Dmitry Dedov (Русия),

и Søren Nielsen, секретар на отделението

Решението на съда

Член 6 § 1

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), след като се запозна с относимото законодателство, установи, че по закон председателят на Върховния съд на Република Македония е и член на македонския Държавен съдебен съвет (ДСС). Съгласно Закона за съдебната власт, действал към момента на извършване на деянието, извършването на дисциплинарно нарушение е било основание съдия да бъде освободен от длъжността си. Всеки член на ДСС е имал правомощието да сезира ВСС за образуване на производство, в рамките на което да се установи извършено ли е  дисциплинарно нарушение.

В казуса с г-н Митриновски председателят на Върховния съд е поискал започване на процедура по установяването на извършено дисциплинарно нарушение от двама съдии в Апелативния съд – гр. Скопие, единият от които е г-н Митриновски. С оглед на това г-н Митриновски е имал основателни съмнения, че още преди образуването на производството на ВСС председателят на Върховния съд е изградил вътрешното си убеждение за това, че г-н Митриновски следва да бъде освободен от длъжността. Дисциплинарното производство срещу г-н Митриновски е било образувано по искане на председателя на Върховния съд, който е представил доказателства, че е било извършено дисциплинарно нарушение и е аргументирал тезата за извършено дисциплинарно нарушение. От това следва, че той е изпълнявал функциите на прокурор, а след това е участвал и при вземане на решението като член от състава на ДСС.

Система, която позволява председателят на Върховния съд да инициира производство за търсене на дисциплинарна отговорност, след което да участва и във вземането на решението, поставя под съмнение неговата безпристрастност. ЕСПЧ приема за доказано, че ролята на председателя на Върховния съд в производството е нито субективно, нито обективно безпристрастна, което води до нарушение на чл. 6 § 1 от ЕКПЧ поради липса на безпристрастност при вземане на решението от ДСС за освобождаването на г-н Митриновски от длъжността съдия в Апелативния съд – гр. Скопие.

Справедливо обезщетение

ЕСПЧ прецени, че Бившата югославска република Македония следва да заплати на г-н Митриновски сумата от 4000 евро, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди, и 1230 евро за направените деловодни разноски.

Превод: Димитър Милев