Доклад от второ работно посещение в гр. Хага, Нидерландия

Настоящият доклад обобщава впечатленията и информацията, натрупани  по време на второто работно посещение в гр. Хага, Кралство Нидерландия в периода 26 – 29 май 2015 г. Посещението е дейност по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансирано от Правителството на Кралство Нидерландия. Във визитата участваха 6-ма български съдии от различни нива в съдебната власт.

Доклад от второ работно посещение (Word)
Доклад от второ работно посещение (PDF)